Доктор фармацевтичних наук за спеціальністю "Нові матеріали та нанотехнології"

Brno University of Technology

Опис програми

Прочитайте офіційний опис

Доктор фармацевтичних наук за спеціальністю "Нові матеріали та нанотехнології"

Brno University of Technology

Розширений матеріал та нанознавство

CEITEC BUT пропонує вам унікальну міждисциплінарну програму випускників, яка в основному базується на дослідницьких програмах проекту CEITEC. В даний час є одна докторська програма - Advanced Materials and Nanosciences. Ця програма базується на співпраці двох університетів та одного науково-дослідного інституту - Brno University of Technology , Масарицького університету та Інституту фізики матеріалів Академії наук Чеської Республіки.

Програма Advanced Materials and Nanosciences складається з двох галузей вивчення:

  • Розширений нанотехнології та мікротехнології
  • Розширений матеріал

Розширений нанотехнології та мікротехнології

Про

Дослідження зосереджується на області нанотехнологій, що покривають матеріали та конструкції, які будуть використовуватися в наноелектроніці та нанофотоніці. Дослідження передбачає підготовку, характеристику та аналіз властивостей наноструктур, що дозволяє активно застосовувати принципи, що визначають унікальні та специфічні властивості наноструктур. Увага буде приділятися дослідженню наноструктур 2D - OD, що виробляється методами літографії (зверху вниз) та самоорганізованими методами (знизу вгору). У дослідженні будуть розглянуті напівпровідникові наноструктури, магнітні та металеві наноструктури, нанотрубки та нановолокон, надмолекули та нано-електронний матеріал на краю закону Мура та ін.

Теми дисертації

Теми дисертаційних дисертацій, запропоновані в рамках дослідницької програми Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies, відповідають дослідницьким інтересам та цілям досліджень цих дослідницьких груп: виготовлення та характеристика наноструктур, інтелектуальних наноструктур, оптоелектронної характеристики наноструктур, рентгенівського мікроКТ та нано-КТ, Мікро та нанотрибологія, розробка методів аналізу та вимірювання, експериментальної біофотоніки, транспорту та магнітних властивостей, функціональних властивостей наноструктур, плазмових технологій та синтезу та аналізу наноструктур.

Розширений матеріал

Про

Програма Advanced Materials зосереджена на передових (функціональних та структурних градієнтних, наноструктурних та розумних) керамічних матеріалах, полімерів, металах та композитах. Основні дослідження зосереджені на передових методах синтезу (або підготовці) передових матеріалів та багатофункціональних композитів з полімерними, керамічними, силікатними або металевими матрицями, характеристикою їх структур на різних розмірних масштабах та кількісними співвідношеннями структури-властивості-функції на різних структурних рівнях . Комбіновані дослідження в галузі сучасних керамічних матеріалів, полімерних композитів та металевих композитів зосереджені на застосуванні в медицині, електротехніці, енергетиці, машинобудуванні, хімії та будівництві.

Теми дисертації

Теми дисертації, запропоновані в рамках дослідницької програми «Розвиток нанотехнологій та мікротехнологій», відповідають інтересам досліджень та цілям наступних груп досліджень: виготовлення та характеристика наноструктур, інтелектуальних наноструктур, оптоелектронної характеристики наноструктур, рентгенівсько-мікро-КТ та Nano CT, Micro і нанотрибологія, розробка методів аналізу та вимірювання, експериментальної біофотоніки, транспорту та магнітних властивостей, функціональних властивостей наноструктур, плазмових технологій та синтезу та аналізу наноструктур.

В цьому навчальному закладі пропонуються освітні програми за наступними напрямками:
  • англійська


Останнє оновлення March 3, 2018
Тривалість і ціна
Цей курс Кампус засновані
Start Date
Дата початку
Вересень. 2019
Duration
Тривалість
4 Років
Стаціонарна форма навчання
Price
Вартість
3,000 EUR
за навчальний рік
Locations
Чеська Республіка - Brno, South Moravian Region
Дата початку : Вересень. 2019
Кінець терміну надання заяв інформація
Дата закінчення інформація
Dates
Вересень. 2019
Чеська Республіка - Brno, South Moravian Region
Кінець терміну надання заяв інформація
Дата закінчення інформація